Mik a legjobban fizető diplomák?

Minden évben az érettségizők nagy százaléka dönt úgy, hogy folytatja tanulmányait valamilyen felsőoktatási intézményben. Pályaválasztáskor sok szemszögből kell megvizsgálnunk, hogy melyik szakra jelentkezzünk, milyen diploma megszerzésébe vágjunk bele, hogy kitartó munka után kiérdemeljük az oklevelet végzettségünkről.

Amellett, hogy olyan szférában próbáljunk meg elhelyezkedni, amiben kedvünket leljük, foglalkoztat és nem fásulunk bele az elkövetkezendő években fontos aspektusként jelenik meg az is, hogy a jövőben mennyit is fogunk keresni a diplománkkal?
 

A Diplomás Pályakövetési rendszer 2017-es adatai szerint átlagosan egy friss diplomás pályakezdő fizetése elérheti akár a bruttó 286 630 forintot is. A jelentés szerint a megkérdezettek 88%-a diplomás munkát végez, sőt, 7%-uk már az egyetemi tanulmányaik mellett elkezdte megalapozni karrierjét és munkát vállalt szakmájában. 
 

A következőkben felsorolt szakmák bruttó átlagkeresete a pályakezdő frissdiplomásokra vonatkozik. Érdemes megjegyezni, hogy ez az átlagos kezdőfizetés egyetem után, az évek múlásával a diplomáddal (persze ez diploma-, munkahely- és a fennálló gazdasági helyzet függvénye is) ennél sokkal többet is kereshetsz.

 

MIK A LEGJOBBAN FIZETŐ BSC. DIPLOMÁK? 

Minden éveben felsőoktatási szinten tanulmányaikat folytatni kívánók többsége alapképzésre jelentkezik. (Ez a százalékos arány 2017-ben 66% volt.) A legtöbb diplomás munkát végző foglalkoztatott a műszaki-, informatikai-, orvos- és egészségtudományi és pedagógusképzésekről kerül ki. Ezeken a szakokon végzettek helyezkednek el a legtöbben olyan állásban, ahol megszerzett diplomájukat hasznosítaniuk kell.

 

KIK KERESNEK KÖZÜLÜK A LEGJOBBAN?
 

INFORMATIKUSOK

Nem meglepő, hogy a legjobban fizető végzettségek élén az informatikusok oklevele foglal helyet. A technológia világában egyre növekvő igény van szinte bármely szférában az informatikusokra. A szakma nagyon széleskörű álláslehetőségeket kínál és biztos megélhetést. Átlagosan alapképzést teljesített friss diplomás informatikusok bruttó kezdő fizetése 300-400 ezer forint közé tehető. Azonban egyes intézményeken végzettek még ennél is többet, akár 450-500 ezer forintot is kereshetnek a diplomaszerzés után.
 

MŰSZAKI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK - MÉRNÖKÖK

Hasonlóan elmondható a mérnökökről és a műszaki szférában dolgozókról, hogy átlagon felüli bérezésben részesülnek már friss diplomával is. A munkaerőpiac mindig kínál számos figyelemreméltó lehetőséget az ilyen szakokon végzetteknek. Szinte minden pályakezdő az oklevelük megszerzését követő első 2 hónapban sikerrel helyezkedik el valamilyen cégnél és keres akár 380-290 ezer forintot is. 
 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKON VÉGZŐK 

Az alapképzések körében a legnépszerűbbekhez sorolhatók, évről évre egyre több hallgató kezdi meg tanulmányait kereskedelem és marketing vagy pénzügy és számvitel szakon. Elvégzésük után munkalehetőségek sora és jó fizetés várja a pályakezdőket. Az átlagos bruttó jövedelemük 200-340 ezer forint köré tehető, míg a gazdálkodás és menedzsment képzésen végzettek ennél valamivel többet, átlagosan bruttó 280-350 ezer forintot vihetnek haza. 
 

JOGI- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI DIPLOMÁSOK 

Mindig is megbecsült, nagy presztízzsel és jó fizetéssel járó szakmáknak számítottak mindazon állások, melyeket jogi-jogászi-államtudományi diplomákkal lehet betölteni. Általában elmondható ezekről a diplomákról, hogy megszerzésük után gyorsan el lehet helyezkedni és biztos, jól fizető munkalehetőségek közül lehet válogatni. A jogvégzettek átlagos kezdő fizetése 270-330 ezer forint. Kiemelendő sorukból az államtudományhoz kötődő diplomák végzettjei, az egyetemi évek után az állami életben elhelyezkedők, közigazgatási alkalmazottak fizetése elérheti akár a 370 ezer forintot is. 

Kiemelendő még az alapképzési diplomák közül a társadalomtudományokat elvégzők, havi átlagkeresetük 210-270 forint közé tehető.

Az orvos- és egészségtudományi szakokon végzettek pályakezdőként 190-260  forintot vihetnek haza. 

A bölcsésztudományi diplomával rendelkezők pedig 180-260 ezer forintos kezdőfizetésben is részesülhetnek.
 

MIK A LEGJOBBAN FIZETŐ MSC. DIPLOMÁK?

Mesterképzésen és osztatlan képzésen a hallgatók közel 30%-a vesz részt évente. Alapképzésről mesterképzésre jelentkezők száma átlagosan 32%. 
 

A mesterszakot elvégzettek keresete akár meg is duplázódhat összehasonlítva az alapszakon tanult és diplomát szerzett pályakezdők fizetésével.
 

Átlagosan kezdőfizetésük havi bruttó mennyisége 380 ezer forint köré tehető.
 

Hasonlóan alakul itt is a sorrend, mint a bsc. diplomásoknál. A lista legelején az informatikusok állnak, informatikai mesterképzés után, könnyű elhelyezkedési lehetőségek sora várja a pályakezdőt. Nagy szakértelmet igénylő munkakörök, egyenesen arányos bérezéssel. A mesterdiplomával rendelkező informatikusok havonta akár 560-580 ezer forintot is kereshetnek.
 

Gazdaságtudományokat mesterképzésen teljesítettek havi bére lehet akár 420-510 ezer forint is. Hasonló nagyságú juttatásban részesülhetnek az államtudományi diplomával rendelkező pályakezdők, kiknek bére 460-510 ezer forint közé tehető. 
 

A mesterképzésüket elvégzett mérnökök is sok álláslehetőség közül válogathatnak busás bérezés fejében. Az ő havi bérük 420-470 ezer forint között mozog.
 

Drasztikusan felzárkózik a listavezető mesterdiplomás fizetésekhez az orvos-és egészségtudományi diplomák 350-420 ezer forintos fizetése, a társadalomtudományban végzettek 330-370 ezer forintos bérezése és a pedagógusképzést elvégzők 290-370 ezer forintos indulóbére. 
 

LEGJOBBAN FIZETŐ (BSC.) DIPLOMÁK (br.)   INFORMATIKA 300-400 ezer MŰSZAKI 290-380 ezer ÁLLAMTUDOMÁNYI 270-330 ezer GAZD.TUDOMÁNYOK 200-350 ezer JOGI 280-320 ezer TÁRS.TUDOMÁNY 210-270 ezer BÖLCSÉSZTUDOMÁNY 180-260 ezer ORVOS-ÉS EGÉSZSÉG. 190-260 ezer AGRÁR 230-270 ezer HITÉLETI 240-260 ezer TERMÉSZETTUD. 220-250 ezer SPORTTUDOMÁNY 210-230 ezer PEDAGÓGUSK. 200-240 ezer MŰVÉSZET 200-220 ezer

 

LEGJOBBAN FIZETŐ (MSC.) DIPLOMÁK (br.)   INFORMATIKA 580-560 ezer MŰSZAKI 470-420 ezer ÁLLAMTUDOMÁNYI 520-470 ezer GAZD.TUDOMÁNYOK 510-420 ezer JOGI 290-360 ezer TÁRS.TUDOMÁNY 330-370 ezer BÖLCSÉSZTUDOMÁNY 270-340 ezer ORVOS-ÉS EGÉSZSÉG. 350-420 ezer AGRÁR 270-320 ezer HITÉLETI 250-270 ezer TERMÉSZETTUD. 270-310 ezer SPORTTUDOMÁNY 280-320 ezer PEDAGÓGUSK. 290-370 ezer MŰVÉSZET 230-260 ezer

 

 


A cikket Fülöp Dorka írta

Meló-Diák